Het eigen risico van de opstalverzekering en de VvE

Op grond van alle Modelreglementen zijn VvE’s verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Dikwijls bedingt de verzekeraar een eigen risico. Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland een zaak behandeld waarin binnen de VvE discussie bestond voor wiens rekening het eigen risico moet komen in het geval van schade. Het volgende speelde bij de VvE.

Op de vergadering van eigenaars komt het eigen risico van de opstalverzekering aan de orde. Het eigen risico is door de verzekeraar verhoogd van € 1.000,- naar € 1.500,-. De vergadering wordt gevraagd opnieuw een besluit te nemen over de vergoeding van het eigen risico. De vergadering besluit dat het eigen risico voor rekening van de eigenaar komt en niet voor de VvE.

Een eigenaar is het niet eens met dit besluit en verzoekt de rechter om dit besluit nietig te verklaren. De eigenaar legt hieraan ten grondslag dat de VvE verplicht is een opstalverzekering op naam van de VvE af te sluiten. Dat de VvE kiest voor een hoog eigen risico moet volgens deze eigenaar niet voor zijn rekening komen. In het verleden werd het eigen risico wel gedragen door de VvE. Nu waterschade is ontstaan in zijn appartement vindt de eigenaar dat hij gevrijwaard moet worden van betaling van het eigen risico.

In de gerechtelijke procedure legt de VvE uit dat het genomen besluit betrekking heeft op schade aan leidingen die op grond van de splitsingsakte van de VvE niet gemeenschappelijk zijn, maar behoren tot de privé zaken. In dat geval geldt dat het eigen risico door de eigenaar dient te worden gedragen.

De rechter is van mening dat het genomen besluit niet nietig en/of vernietigbaar is. Daarbij komt dat het alternatief is dat de voorschotbijdragen voor alle eigenaars fors omhoog zou gaan indien de VvE in álle gevallen het eigen risico voor haar rekening zou nemen ook wanneer de oorzaak niet zou zijn gelegen in een gemeenschappelijke zaak. De rechter wijst het verzoek van de eigenaar af.

Kortom, het eigen risico dat in rekening wordt gebracht door de opstalverzekeraar bij de VvE, mag door de VvE in rekening worden gebracht bij de individuele eigenaar als het gaat om schade als gevolg van een privé kwestie.

Bron: @Rijssenbeek

Delen:
Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top