Hoe zit het met de oproeptermijn voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) ?

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is volgens de akte van splitsing verplicht om ten minste één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. Tijdens deze jaarvergadering worden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd, de jaarrekening doorgenomen en wordt er een begroting vastgesteld.

Naast de jaarlijks terugkerende agendapunten kan de VvE tijdens de ALV ook andere besluiten nemen zoals uit uitbesteden van groot onderhoud. Wel is het van belang dat de vergadering en de uitnodiging hiervoor aan de in het splitsingsreglement opgenomen vereisten voldoet.

Onderstaand een overzicht van de juiste oproeptermijnen:
De modelreglementen 1972, 1973 en 1983 hebben een oproeptermijn van tenminste 8 dagen waarbij bij het reglement 1983 de dag van oproeping en de dag van vergadering niet zijn inbegrepen. De modelreglementen 1992, 2006 en 2017 hanteren en oproeptermijn van 15 dagen waarbij de dag van oproeping en van vergadering eveneens niet zijn inbegrepen. Daarnaast is het zo dat bij de laatste twee modelreglementen de eigenaren na oproeping nadere agendapunten aan kunnen dragen waarbij het bestuur dan verplicht is om de eigenaren hierover te informeren.

Als de uitnodiging niet aan de regels voldoet dan kan een eigenaren binnen 1 maand na de gehouden vergadering de kantonrechter verzoeken om besluiten nietig te laten verklaren. Hier dient een eigenaar echter wel een materieel belang bij te hebben.

Delen:
Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top