Schade door politie-inval appartement; wie betaalt?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een aantal factoren.
Een arrestatiebevel wordt gegeven wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat iemand schuldig is aan het plegen van een strafbaar feit. Dat wil dus niet zeggen dat die persoon dat strafbare feit daadwerkelijk heeft gepleegd. Wanneer de politie bij een arrestatie ook geweld gebruikt door bijvoorbeeld de gemeenschappelijke (voor)deur te forceren en hierdoor schade ontstaat, geldt het volgende.

Veroordeling
Wanneer de bewoner wordt veroordeeld voor het betreffende strafbare feit, kan de VvE deze bewoner aansprakelijk stellen voor de geleden schade aan bijvoorbeeld de gemeenschappelijke deur. Als iemand veroordeeld wordt tot een jarenlange gevangenisstraf en dus geen baan en geen loon heeft, kan het lastig worden om de vordering van de VvE verhaald te krijgen. De VvE zou dan vooral veel kosten maken voor het opstarten van een procedure, met een reële kans dat het niet het gewenste resultaat heeft.

Geen veroordeling
Wanneer de bewoner niet wordt veroordeeld, dan kan hij in principe niet met succes aansprakelijk worden gesteld. In zo’n geval kan de VvE het Openbaar Ministerie (OM) aansprakelijk stellen. Dit kan de VvE doen door een brief aan het OM te sturen met het verzoek de schade aan de VvE te vergoeden. Het college van procureurs-generaal zal zich dan buigen over de kwestie. Het OM gaat dan kijken of de schade binnen het normale bedrijfsrisico van de VvE valt en in welke mate de bewoner zelf verantwoordelijk is voor de schade. Vervolgens beslist het OM of de schade (gedeeltelijk) wordt vergoed.

Noodgeval
Een ander voorbeeld waarbij de gemeenschappelijke voordeur kan worden geforceerd, is een noodgeval. Als een bewoner bijvoorbeeld alleen thuis is en zelf de deur niet meer kan openen voor het ambulancepersoneel, kan het noodzakelijk zijn om de voordeur te forceren. De bewoner heeft in zo’n geval niet verwijtbaar gehandeld. In het aansprakelijkheidsrecht geldt dan dat eenieder zijn eigen schade draagt. Dit betekent dat de VvE in dat geval opdracht tot herstel moet geven en de kosten ook voor de VvE komen.

Gezien bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat het afhankelijk is van veel factoren of de VvE iemand (met succes) aansprakelijk kan stellen voor schade ontstaan door bijvoorbeeld een geforceerde voordeur. Per situatie moet worden bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Bron: @Rijssenbeek

Delen:
Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top